Jaka jest najlepsza forma księgowości?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia księgowości. Co roku właściciel działalności musi także przygotować sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Wraz z rozwojem firmy, kontrola nad finansami może być narzędziem analizy, która pozwoli na zwiększenie efektywności biznesu.
Pełna czy uproszczona księgowość? Dylemat początkujących przedsiębiorców. Obydwa sposoby mają swoje zalety, które należy dopasować do sytuacji przedsiębiorstwa.

Uproszczona księgowość

To zestaw podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych. Zaletą uproszczonej księgowości jest to, że jest nieskomplikowana i tania. Główną funkcją jest obliczanie podatku. Istnieją trzy formy uproszczonej księgowości:

Karta podatkowa – nieliczna grupa przedsiębiorców ją posiada. Polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależny m.in. od ilości pracowników i rodzaju działalności. Odpowiednią stawkę podatku wyczytuje się ze specjalnej tabeli, która określa dany zawód, przypisaną do niego liczbę pracowników i mieszkańców z miasta w którym mieszka właściciel.

Ryczałt ewidencjonowany – polega na płaceniu określonej stawki, która jest zależna od przychodu. Ryczałt to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym przypadku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Ryczałt obciąża przychody, więc to one stanowią główną podstawę opodatkowania. Podatnikiem może zostać każdy, kto prowadzi pozarolnicza działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów.

Książka przychodów i rozchodów – popularna metoda obliczenia podatku. System ten polega na rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów oraz wydatków. Księgę zakłada podatnik. Cechą charakterystyczną jest brak kontroli kapitału jednostki i zmian w nim zachodzących. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób które opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, lub wykonują wyłącznie usługi przewozu osób, a także rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników.

Pełna księgowość

Rozbudowany, precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który służy do kontroli i analizy generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.
W pełnej księgowości ewidencjonuje się każdą złotówkę, która przepływa przez firmę, czyli wpływy, przelewy, kredyty i zapłaty za towar. Ponadto rejestrowane są także operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, jeśli przekroczą pewien próg przychodów netto. Zasady ewidencjonowania zdarzeń są ściśle określone w ustawach i zbiorach zasad. Wszystkie firmy używają tych samych reguł.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.