Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także wydatki związane np. z wynagrodzeniem.

Do prowadzenia KPiR zobligowane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie.

Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi lub z poszczególnych czynności w szczególnych sytuacjach związanych na przykład ze stanem zdrowia. Przedsiębiorca może prowadzić ewidencje zarówno w sposób tradycyjny, w formie papierowej, jak i elektroniczny- wszystko zależy od wygody i decyzji właściciela.

Wpisowi do ewidencji przychodów i rozchodów nie podlegają zaliczki na poczet sprzedaży towarów lub wykonania usługi, koszty inwestycji w czasie jej realizacji, obrót opakowaniami zwrotnymi i dotacje z UE w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.