Kontrola w firmie

Kontrola skarbowa w firmie to często wiele problemów, z którymi musi borykać się przedsiębiorca, który się do niej przygotowuje. 

Obecnie przepisy nie zezwalają na przeprowadzenie jej bez wcześniejszego informowania kontrolowanego podmiotu. Przedsiębiorca ma więc czas na sprawdzenie dokumentów i naniesienie ewentualnych poprawek.

Jednak nie tylko on ma obowiązki względem organu – również i organ musi przestrzegać procedur kontrolnych – przede wszystkim związanych ze sporządzeniem w dwóch egzemplarzach protokołu kontroli zawierającego m.in.:

  • dokładny opis czynności odnoszących się do przedmiotu kontroli,
  • dane osób przeprowadzających kontrolę,
  • datę oraz miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych,
  • informacje dotyczące przeprowadzonych w trakcie kontroli czynności oraz ustalenia końcowe,
  • ocenę sprawy pod względem prawnym,
  • klauzulę o przysługującym prawie odwołania się od decyzji organu kontrolującego i możliwości złożenia korekty deklaracji.

Przedsiębiorca dysponuje prawem odwoławczym od decyzji organu podatkowego – może złożyć wyjaśnienia budzących wątpliwości kwestii, może również dokonać korekty zeznania podatkowego które zostało przez organ zakwestionowane – od daty otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli przedsiębiorca ma dwa tygodnie na złożenie odwołania.