Kontrola podatkowa

Każdy przedsiębiorca jest narażony na kontrolę podatkową. Jedyną możliwością, aby nie czuć się zagrożonym jest dbałość o porządek w papierach oraz skrupulatnie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej. 

Właściciele firm muszą mieć na uwadze to, że w przyszłości może czekać ich kontrola podatkowa. Na tę ewentualność zawsze trzeba być przygotowanym, dlatego tak często mówi się o konieczności prowadzenia księgowości w sposób rzetelny. Pomocne mogą okazać się:

  • konsultacje z doradcami podatkowymi i księgowymi,
  • prowadzenie audytów,
  • bieżąca i samodzielna kontrola rozliczeń.

Niezbędna jest również znajomość przepisów obowiązujących w zakresie prawa podatkowego. Jest to bardzo ważne, gdyż przepisy zmieniają się bardzo często i należy być przygotowanym za każdym razem, kiedy nastąpi zmiana w przepisach. Zapisy poszczególnych ustaw często mogą budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, dlatego warto skorzystać z konsultacji z profesjonalistami lub  współpracować z księgowym. 

Jeśli otrzymamy informację o planowanej kontroli przez Urząd Skarbowy, należy jeszcze raz przejrzeć wszelkie rozliczenia, które wchodzą w skład okresu objętego czynnościami sprawdzającymi. Z pewnością jest to wymagające zadanie, jednak jego wypełnienie może okazać się niezbędne.