Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Nieobecność w pracy, która może zostać zaliczona jako urlop okolicznościowy, związana jest z wydarzeniami rodzinnymi. Takie wydarzenia podzielić można na możliwe do przewidzenia:

  • ślub własny
  • ślub dziecka

oraz niemożliwe do przewidzenia:

  • narodziny dziecka
  • śmierć

Urlop okolicznościowy jest wolny płatnym, a w zależności od wydarzenia przysługują 2 dni wolnego:

  • własny ślub
  • narodziny dziecka
  • zgon współmałżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

lub 1 dzień urlopu:

  • ślub dziecka
  • zgon siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka

Nieobecność możliwa do przewidzenia powinna być zgłoszona pracodawcy odpowiednio wcześniej.
Po powrocie do pracy pracownik powinien zaś przedstawić dokument potwierdzający zaistnienie danej okoliczności. Dokumentami takimi są: akt zgonu, akt małżeństwa, czy akt urodzenia.

W przypadku wydarzeń niemożliwych do przewidzenia, pracownik może poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji już po jej wystąpieniu. Ma jednak obowiązek powiadomienia osoby przełożonej niezwłocznie, najpóźniej do 2 dni po wystąpieniu okoliczności.