Karta podatkowa

Jedną z form księgowości uproszczonej jest karta podatkowa. To jednocześnie najprostsza forma opodatkowania, która ma wiele zalet, jednak niestety wiążą się z nią także pewne ograniczenia.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej mają obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku, której wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców gminy, w której firma jest prowadzona.

Największą wadą karty podatkowej jest fakt, że podatek należy odprowadzić co miesiąc do urzędu bez względu na dochód firmy. Oznacza to, że do regulacji zobowiązań podatkowych przedsiębiorca będzie zobowiązany nawet jeżeli w danym miesiącu jego działalność przyniosła straty.

Ponadto, aby móc skorzystać z karty podatkowej przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:
– nie można prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– jego małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
– nie może korzystać wyłącznie z usług zatrudnionych przez siebie osób,
– nie może wytwarzać produktów opodatkowanych akcyzą,
– musi funkcjonować na terytorium Polski.