JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny

JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie przekazywania danych w sposób elektroniczny co usprawni działanie organów podatkowych.

JPK pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie czynności sprawdzających oraz kontrolnych. Pracownicy urzędu mają łatwiejszy dostęp do uporządkowanych danych umożliwiających ustalenie ewentualnych nieprawidłowości. Efektem wprowadzenia JPK ma być zminimalizowanie oszustw na tle podatkowym.

Przedsiębiorcy mogą korzystać dzięki JPK z mechanizmu kontroli wewnętrznej, co pozwala monitorować pracę księgowych.

W skład JPK wchodzą następujące pliki:
– JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych
– JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych
– JPK_MAG – z danymi z magazynów
– JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
– JPK_FA – z danymi o fakturach VAT
– JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów