Jak wygląda wypłata wynagrodzenia za pracę zlecenie?

Przy umowie zlecenie zawartej na dłużej niż miesiąc, zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu. Wystąpić może jednak sytuacja, w wyniku której zapłata nastąpi miesiąc następny po tym, w którym wykonywał określone czynności.

Umowy, które zawierane są na okres dłuższy niż miesiąc zastosowanie znajdują w regulacjach z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. W ich przypadku wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej należy dokonywać raz w miesiącu.

Współpraca zawarta na okres krótszy lub równy jednemu miesiącu może zostać rozliczona po jej zakończeniu. Strony mają bowiem w tym zakresie całkowitą swobodę. Zasadniczo jednak termin wypłaty przypadać będzie dopiero po zakończeniu umowy, czyli po zakończeniu równo miesięcznego zlecenia.

Dlaczego pracodawców obowiązuje taka zasada terminu wypłaty? Po pierwsze regulacja związana z wypłatą dokładnie opisana jest w prawie pracy. Po drugie, każde wynagrodzenie wiąże się z koniecznością zamknięcia pewnego okresu i rozliczenia go.