GUS, PFRON, Urząd Pracy

Wywiązujemy się ze wszystkich obowiązków, stawianych właścicielom firm przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Pracy i PFRON, w związku z zatrudnianiem pracowników.