GUS, PFRON, Urząd Pracy

Wypełniamy wszelkie obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników nałożone przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Pracy i PFRON.

Gwarantujemy:
– przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych GD-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12,
– sporządzanie wniosków dotyczących organizowania stażu przez Urząd Pracy,
– sporządzenie wniosków dotyczących zwrotu części kosztów związanych z regulacją wynagrodzeń, premii oraz składek ubezpieczeniowych dla osób bezrobotnych skierowanych do firmy w ramach prac interwencyjnych,
– opracowanie i wysłane do PFRON wniosków dotyczących pokrycia kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne,
– opracowywanie i wysyłanie do PFRON rocznych i miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (DEK-|-0 i DEK-|-R),
– sporządzenie dokumentów finansowych odnoszących się do miesięcznych wpływów do DEK-|-,
– doradztwo oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów finansowych związanych z zatrudnianiem pracowników,