Faktura na żądanie

Warto zapamiętać, że w przypadku relacji na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca bezwzględny obowiązek sporządzania faktury występuje u przedsiębiorców sprzedających towary lub usługi innej firmie. W takiej sytuacji fakturę trzeba wystawić jako dokumentację każdej transakcji. Jeśli zaś ma miejsce sytuacja sprzedaży osobie fizycznej, to fakturę wystawia się zwyczajowo na jej wyraźne życzenie. Faktura na żądanie w takich okolicznościach sporządzana jest na prośbę klienta nabywającego towar czy usługę. 

Jeśli chodzi o realizację wystawienia faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej fakturę taką wystawia się od razu po dokonaniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. Nieco więcej możliwości terminowych wynika z sytuacji wystawienia faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. 

Jeśli osoba fizyczna formułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji.

W przypadku, kiedy osoba fizyczna zgłosi się z wnioskiem o wystawienie faktury później niż w miesiącu transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować trzeba będzie do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. Nigdy jednak nie można odmówić wystawienia faktury na żądanie, domagającej się jej, osobie fizycznej, jeśli nie miną trzy miesiące od daty dokonania danej transakcji.