Ewidencja wyposażenia firmy

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Zobowiązuje to często do umiejętności odpowiedniej kwalifikowania kosztów związanych z zakupami firmowymi. W prowadzeniu własnej działalności gospodarczej istotnym zadaniem jest dokumentowanie wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem podmiotu na rynku.

Jednym z ważniejszych elementów prowadzenia firmy jest zakup rzeczy potrzebnych do prowadzenia firmy i jego późniejsze rozliczenie na gruncie podatkowym. Kontrolę umożliwia wyłącznie szczegółowa oraz rzetelnie prowadzona ewidencja.

Do środków trwałych nie możemy zaliczyć produktów o niskiej wartości, które zalicza się jednorazowo na poczet kosztów uzyskania przychodu.
Istnieje jednak grupa środków trwałych, których zakup należy zaliczyć do ewidencji środków trwałych oraz dokonywać tzw. odliczeń amortyzacyjnych. Odliczenia amortyzacyjne umożliwiają zmniejszenie kwoty podatku.

Wyposażeniem przedsiębiorstwa nazywamy rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, które są związane z jego działalnością, ale nie mogą być zaliczane do środków trwałych. Warto podkreślić, że przedmioty muszą być wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością.

Środek trwały a wyposażenie firmy – jakie są różnice?
Składnik majątku firmy można uznać za wyposażenie, jeśli jego wartość początkowa przewyższa 1500 złotych (brutto dla firm zwolnionych z VAT, netto dla pozostałych), ale jednocześnie nie przekracza kwoty 3500 złotych.
Ewidencja wyposażenia zawiera więc wyłącznie przedmioty zakupione w tym zakresie cenowym, wszystko co kosztuje mniej niż 1500 złotych nie jest ewidencjonowane.