Emerytury Matczyne – istota

W ostatnim czasie wiele słyszy się na temat wprowadzenia nowego świadczenia tzw. Emerytury Matczynej, która zostanie przyznana matkom, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a które z powodu wychowywania potomstwa, zrezygnowały z zatrudnienia, bądź nigdy go nie podjęły.

Świadczenie to nie jest obowiązkowe, ani narzucane przez państwo. Aby pozyskać to świadczenie, konieczne jest odpowiednie uzupełnienie, jak również terminowe złożenie wniosku. Świadczenie to będzie wypłacane od 1 marca 2019 roku i brutto wynosić będzie 1100 zł, co po przeliczeniu daje najniższą emeryturę. Jeśli matce przysługuje niższa emerytura, jest możliwość wyrównania świadczenia do kwoty minimalnej.

Już sama nazwa tego świadczenia wskazuje – przysługuje ono matkom. Jednak jeśli dzieci są wychowywane przez ojca (z powodu porzucenia lub śmierci matki), ma on również możliwość ubiegania się o takie świadczenie.

W oparciu o obowiązujący próg emerytalny, świadczenie to przysługuje:
– kobietom po ukończeniu 60. roku życia,
– mężczyznom po ukończeniu 65. roku życia.

Ubiegając się o „Emeryturę Matczyną”, konieczne jest przygotowanie:
– wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
– akty urodzenia dzieci,
– oświadczenia o sytuacji majątkowej, osobistej i rodzinnej,
– numery PESEL posiadanych dzieci,
– pozostałe dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczenia.