Elektroniczne zwolnienia chorobowe

Początkowo e-zwolnienia dotyczyły jedynie pracodawców zgłaszających powyżej pięciu ubezpieczonych. Musieli oni założyć profil informacyjny płatnika, gdzie trafiały elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników.

Aby założyć profil, należy wejść na stronę ZUS, wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić osobiście w jednostce ZUS-u, elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego bądź przez system bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS-em. Profil informacyjny należy utrzymać nawet wtedy, gdy liczba pracowników ulega zmniejszeniu. Profile informacyjne są widoczne dla lekarzy wystawiających zwolnienie.

Choć mniejsi przedsiębiorcy nie muszą zakładać profilu informacyjnego, to jednak warto to zrobić. Powodów jest kilka. Jeśli przedsiębiorca posiada profil, od razu zyskuje wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył je do siedziby firmy w przeciągu 7 dni ani przekazać go do ZUS-u.