Usługi dodatkowe

Zajmujemy się wszystkimi dodatkowymi kwestiami związanymi z zatrudnianiem prawników, przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy oraz w czasie jego trwania.