Dodatki za pracę w nocy 2019 – dla kogo? W jaki sposób je wyliczyć?

Art. 158(8) §1 Kodeksu Pracy informuje o tym, że za pracę w porze nocnej pracownikom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kiedy możemy mówić o „porze nocnej”?
Pora nocna w zakładzie pracy to 8 godzin z przedziału między godziną 21.00 a 7.00 następnego dnia. Porę nocną w zakładzie ustala pracodawca – może więc ustalić, że pora nocna obejmuje godziny 21.00 do 5.00, 22.0 do 6.00, 23.00 do 7.00 albo jeszcze inaczej. Wymogiem jest, aby czas pracy nie był mniejszy niż 8 godzin. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o tym, kiedy w firmie przypada pora nocna.

Warto podkreślić, że dodatek za pracę w nocy należy się wszystkim pracownikom bez wyjątku.

Jak wyliczyć dodatek za pracę w porze nocnej?
Sposób wyliczenia wysokości dodatku za pracę w nocy został wskazany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Zgodnie z §4b powołanego rozporządzenia wysokość dodatku za pracę w nocy ustala się w ten sposób, że wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że nie dzieli się przez liczbę godzin zaplanowanych do przepracowania przez pracownika, ale przez ogólny wymiar.
Przykład:
W danym miesiącu pracownik może mieć zaplanowane 160 godzin pracy, podczas gdy wymiar w tym miesiącu, ustalony zgodnie z art. 130 Kodeksu Pracy wyniesie 168 godzin (w miesiącu jest 21 dni roboczych).

Dodatki za pracę w nocy 2019:
Styczeń: 2250 zł / 176 godzin * 20% = 2,56 zł
Luty: 2250 zł / 160 godzin * 20% = 2,81 zł
Marzec: 2250 zł / 168 godzin * 20% = 2,68 zł
Kwiecień: 2250 zł / 168 godzin * 20% = 2,68 zł
Maj: 2250 zł / 168 godzin * 20% = 2,68 zł
Czerwiec: 2250 zł / 152 godziny * 20% = 2,96 zł
Lipiec: 2250 zł / 184 godziny * 20% = 2,45 zł
Sierpień: 2250 zł / 168 godzin * 20% = 2,68 zł
Wrzesień: 2250 zł / 168 godzin * 20% = 2,68 zł
Październik: 2250 zł / 184 godziny * 20% = 2,45 zł
Listopad: 2250 zł / 152 godziny * 20% = 2,96 zł
Grudzień: 2250 zł / 160 godzin * 20% = 2,81 zł