Dodatek stażowy

Od 1 stycznia 2020 dodatek za wysługę lat został wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek ten nagradza ogólny staż pracy albo wyłącznie staż pracy u danego pracodawcy. Zazwyczaj dodatek stażowy określany jest jako procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania.

Zależy to od regulacji, na podstawie których ten składnik jest wyliczany.
Dodatek stażowy jest elementem wynagrodzenia gratyfikującym określony staż pracy.

Dodatek w sferze budżetowej należy się pracownikom pewnych grup zawodowych m. in.:

  • pracownikom samorządowym
  • osobom zatrudnionym w służbie cywilnej, w instytucjach kultury
  • nauczycielom

Jeśli chodzi o dodatek stażowy w prywatnych zakładach to reguły przyznawania i naliczania benefitu powinny być określone w umowie o pracę lub też układzie zbiorowym pracy bądź regulaminie wynagrodzenia.

Aktualnie włączono dodatek stażowy do katalogu składników płacy, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywalnego z wysokością ustawowego minimum płacowego za pracę.