Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło stanowi formę umowy cywilnej, która zaraz obok umowy zlecenia stanowi najczęściej spotykaną formę w polskim obrocie prawnym. Jest to umowa rezultatu, a więc liczy się w niej nie wkład pracy, jaką włożył w jej realizację wykonawca, a to, co w jej wyniku zostało stworzone.

Czynnikiem, który charakteryzuje umowę o dzieło, jest to, iż w jej efekcie ma coś powstać, a to ile czasu i pracy poświęci wykonawca – nie ma znaczenia dla zamawiającego.

W przypadku umowy o dzieło, należy zawszeć w niej dane takie, jak:
– strony umowy,
– przedmiot umowy,
– wynagrodzenie za wykonanie dzieła,
– sposób odbioru/dostarczenia dzieła,
– kwestia rozwiązania umowy,
– dodatkowe postanowienia.

Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy dwoma stronami, spośród których jedna jest oznaczona jako zamawiający, a druga jako osoba przyjmująca zamówienie (wykonawca). Każda ze stron musi zostać precyzyjnie określona, co oznacza, iż w przypadku firm podaje się pełną nazwę, NIP, KRS oraz adres. Z kolei w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Dla przedmiotu umowy, czas wykonywania pracy nie jest istotny, o ile dzieło zostanie wykonane w określonym w umowie terminie. Rozliczenia dokonuje się w oparciu o finalny efekt dzieła, a nie o czas jego wykonywania.