Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Do tych norm należą:

  • Kodeks Pracy,
  • inne ustawy i akty wykonawcze,
  • układy zbiorowe pracy,
  • porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z prawem pracy stykamy się na co dzień, czasem nie zdając sobie z tego nawet sprawy.

W poradniku tym znajdziesz podstawowe zagadnienia, które mogą przydać Ci się w życiu codziennym.

Poruszane tematy to:

  • zasady prawa pracy i stosunek pracy,
  • obowiązki pracodawcy i pracownika,
  • umowa o pracę,
  • rozwiązanie umowy o pracę,
  • urlop wypoczynkowy,
  • ochrona pracy kobiet i rodzicielstwo.