Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również skomplikowanym i sformalizowanym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązkiem prowadzenia pełnej ewidencji finansowej objęte są podmioty z artykułu 2 ustawy o rachunkowości, m.in.: spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów w walucie polskiej wynosi równowartość 2 mln euro.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala w firmie dostrzec na jakim poziomie są zobowiązania, czy kredyty są spłacone, czy wszystkie faktury regulowane są terminowo, czy zmienia się stan posiadanego majątku itp. Sprawozdania finansowe prezentują nie tylko stan faktyczny, ale również ruch finansowy. Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość, zobowiązany jest stosować się do zasad opisanych w ustawie o rachunkowości. Pełna księgowość wykorzystywana jest przez firmy głównie dlatego, że dzięki niej zarząd uzyskuje dużą ilość informacji na temat procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Konieczność dokumentowania każdej operacji finansowej przeprowadzanej w jednostce gospodarczej, sporządzanie bilansów i sprawozdań nie jest rzeczą prostą, dlatego coraz więcej podmiotów gospodarczych zwraca się po pomoc do profesjonalnych biur rachunkowych. Warto zapoznać się z ofertami firm zewnętrznych i dostosować je do własnych,  indywidualnych potrzeb.