Czy szef może ujawnić informację o wynagrodzeniu pracownika?

Pracownik, który zatrudniony jest w przedsiębiorstwie ma prawo poinformować swoich współpracowników o wysokości zarobków. Pracodawca jednak nie ma prawa przekazywać dalej tej informacji, nawet jeżeli mamy na myśli np. współmałżonka zatrudnionego.

Jeżeli właściciel firmy, który zatrudnia pracownika ujawni informację o jego wynagrodzeniu, to skutkuje to dopuszczeniem się naruszenia dóbr osobistych i może w związku z tym zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej. Do obowiązków pracodawcy należy równe traktowanie pracowników oraz niedopuszczanie do przyznawania różnej wysokości wynagrodzenia, jeżeli osoby te pełnią jednakowe obowiązki. Pracownicy natomiast mają pełne prawo do swobodnej rozmowy o wynagrodzeniu – wymiana informacji dotyczącej płacy przeciwdziała dyskryminacji w zakładzie.

W kwestii firmy wprowadzony może zostać zakaz rozmawiania o zarobkach z osobami z zewnątrz, na przykład podczas procesu rekrutacyjnego w innym zakładzie pracy. Wszelkie regulacje dotyczące pracowników, pracodawców oraz stosunku zatrudnienia można znaleźć w zapisie regulaminu pracy.