Czy kradzież w firmie jest kosztem firmowym?

Kradzież w firmie lub kradzież majątku firmy może przydarzyć się w każdej instytucji. Podstawowym pytaniem jakie zadają sobie przedsiębiorcy jest: “Czy kradzież można wliczyć do kosztów prowadzenia firmy?”.

Kiedy kradzież zalicza się do kosztów?

W przypadku, gdy w firmie nastąpi kradzież, utratę majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami. Do właściwej oceny swojej decyzji należy wziąć pod uwagę:

  • analizę okoliczności, które doprowadziły do powstania straty,
  • całokształt prowadzonej działalności gospodarczej,
  • analizę działań podjętych przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia firmy przed podobnymi zdarzeniami,
  • sposób udokumentowania powstałych strat.

Dopiero wówczas można podjąć właściwą decyzję, ponieważ kradzież można zaliczyć do kosztów, pod warunkiem, że przedsiębiorca w żaden sposób nie mógł jej zapobiec. Jeżeli kradzież nastąpiła z niedopatrzenia przedsiębiorcy lub jego pracowników, nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przykładem zaniechania jest sytuacja w której firma zajmuje się sprzedażą towarów, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży leżą w otwartej szufladzie.

Księga przychodów i rozchodów