Czy Kodeks Pracy ureguluje pracę zdalną?

Epidemia COVID-19 wymusiła na wielu właścicielach firm konieczność przejścia na pracę zdalną. Popularność tej formy pracy sprawiła, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z prośbą o uregulowanie pracy zdalnej w przepisach Kodeksu pracy.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej z ustawy covidowej miały obowiązywać do 4 września 2020 r.
Warto jednak zaznaczyć, że z dniem 5 września zaczyna obowiązywać nowelizacja przedłużająca ich działanie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Praca zdalna znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo pracowników oraz przyczyniła się do ochrony miejsc pracy. Ten model zatrudnienia jest szczególnie pozytywnie oceniany przez osoby czynne zawodowo, które chcą pogodzić pracę z opieką nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że praca zdalna stwarza również wiele możliwości dla osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta dnia 18 sierpnia 2020 r. i została opublikowana w Dzienniku Ustaw 20 sierpnia 2020 r.
Reguluje ona możliwość wykonywania pracy zdalnej.