Czy bilet kupiony w internecie może być fakturą?

W dobie Internetu coraz popularniejszy staje się elektroniczny zakup różnego rodzaju biletów, np. kolejowych lub lotniczych. Często postępują tak również przedsiębiorcy. Problemem może się stać jednak odpowiednie zaksięgowanie takiej transakcji w KPiR.

Niestety wydrukowany z Internetu bilet lub nawet jego potwierdzenie nie może być uznany za fakturę i tym samym stanowić podstawy do ujęcia danego wydatku w księdze przychodów i rozchodów. Zgodnie z ustawą o VAT, faktura powinna zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, nazwy oraz adresy sprzedawcy i nabywcy, ich numery NIP, datę zakupu towaru, ich nazwę, liczbę, cenę jednostkową, kwoty rabatów, stawkę podatku, kwotę podatku, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem. Żaden bilet zakupiony w Internecie nie posiada tych informacji, dlatego potwierdzeniem zakupu musi być osobna faktura. Na szczęście w większości przypadków podczas elektronicznego zakupu biletu przedsiębiorcy mają opcję bezpłatnego wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Warto jednak pamiętać, że od tej reguły istnieją wyjątki. W określonych przypadkach faktury mogą zawierać mniej danych. Potwierdzeniem zakupu dla celów podatkowych mogą być więc bilety za przejazd płatną autostradą lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawione w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób np. statkami pełnomorskimi, o ile zawierają numer i datę wystawienia, imię i nazwisko, numer NIP, informację pozwalającą na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku oraz kwotę należności ogółem. 

Przeczytaj także: Jak wypełnić przelew ZUS?