Cechy osobowe głównej księgowej

Profesjonalne i sumienne prowadzenie księgowości jest niezbędne w każdej firmie, dlatego tak ważne jest, aby znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną i kompetentną księgową. Zawód księgowego jest bardzo odpowiedzialny i wymagający wielu kompetencji. Możemy wyróżnić kilka najistotniejszych aspektów, którymi powinna charakteryzować się idealna księgowa m.in.:

  • wiedza, wykształcenie i doświadczenie – ukończenie renomowanej ekonomicznej uczelni na odpowiednim kierunku jest podstawą, na którą trzeba zwrócić uwagę szukając dobrej księgowej,
  • umiejętność pracy w zespole – niemniej istotne są umiejętności interpersonalne obejmujące sprawną komunikację, zdolność do negocjacji, efektywną pracę w zespole,
  • dobra organizacja pracy – dobra księgowa musi wykazywać się dużą skrupulatnością, sumiennością i zaangażowaniem,
  • lojalność – zatrudniona przez nas księgowa musi być godna zaufania, identyfikować się z firmą i wykazywać się ogromną uczciwością i zaangażowaniem w sprawy przedsiębiorstwa,
  • zdolność organizacji czasu i przestrzeni – porządek na biurku i dokumentach to niezbędne minimum, ale istotna jest także terminowość i punktualność,
  • ambicja – mobilizuje do ciągłej pracy nad sobą, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,
  • zaangażowanie,
  • elastyczność – umiejętność adaptacji do zastanych warunków umożliwia efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
  • odporność na stres – pozwala pracować pod presją czasu i skupiać się na wykonywanych zadaniach, a nie tylko na samym efekcie końcowym,
  • wysoka kultura osobista – przydatna w kontaktach ze współpracownikami, szefem, a także z przedstawicielami urzędu skarbowego.

Czym jest księgowość uproszczona?