Pracownik do 26 roku życia – wciąż obowiązkowo będzie płacił podatek PIT?

Ministerstwo Pracy wprowadziło nowelizację projektu, która ma w rezultacie zmienić treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją pracownicy do 26 roku, jeżeli mieszczą się w pierwszym progu podatkowym,  od 1 sierpnia nie będą musieli płacić podatku PIT.

Jakie warunki spełnić musi pracownik?

  • wiek poniżej 26 roku życia
  • dochód nie przekraczający 85 528,00 złotych
  • przychody uzyskiwane są z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 sierpnia i od tego momentu uzyskane przychody nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Nowa ulga nie zwalnia jednak z obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia podatku PIT musi złożyć odpowiednie oświadczenie, w innym przypadku otrzymają dopiero zwrot podatku z tytułu zwolnienia w zeznaniu rocznym za 2019 rok.